Xem video Chuyện đô thị: Đường sắt Việt Nam – cần “cú hích” để phát triển Ðài truyền hình Hà Nội, các chương trình đã phát.
Chuyện đô thị: Đường sắt Việt Nam – cần “cú hích” để phát triển
11/06/2017 16:34
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 10/6 là vấn đề đường sắt Việt Nam – cần “cú hích” để phát triển.