Chuyện đô thị: Kết quả thực hiện Chỉ thị 11
15/07/2017 09:58
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 15/7 là kết quả thực hiện Chỉ thị 11.