Chuyện đô thị: Quy hoạch thoát nước Hà Nội
21/10/2017 15:40
(HanoiTV)- Nội dung chính trong chương trình Chuyện đô thị ngày 21/10 là vấn đề quy hoạch thoát nước Hà Nội.