Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: An toàn cho Phụ nữ và Trẻ em
19/04/2019 07:00
(HanoiTV) - 2019 là năm thứ 3 nước ta triển khai đề án 938 của Chính phủ về tuyên truyền giáo dục, vận động hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027.