Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Bán điện cho người thuê trọ - chính sách an sinh xã hội
06/05/2019 07:01
(HanoiTV) - Một trong những chính sách an sinh xã hội được áp dụng hơn 1 năm qua đã mang lại lợi ích trực tiếp cho người lao động, học sinh, sinh viên - đó là việc áp dụng Thông tư số 25 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện cho người thuê trọ phải theo đúng biểu giá quy định của nhà nước.