Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Báo chí Thủ đô đồng hành cùng báo chí cả nước
15/03/2019 07:06
(HanoiTV) - Cùng với báo chí cả nước, báo chí Hà Nội luôn đồng hành với những bước chuyển mình của Thủ đô, trở thành một bộ phận không thể thiếu và không thể tách rời trong sự nghiệp phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của Thủ đô.