Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Cấp nước sạch nông thôn còn nhiều bất cập
30/08/2018 07:19
(HanoiTV) - Tính đến hết năm 2017, tỷ lệ cấp nước sạch khu vực nông thôn trên địa bàn Hà Nội đạt gần 50%, mục tiêu của thành phố đến hết năm 2020 sẽ đầu tư hệ thống cấp nước cho toàn bộ 416 đơn vị hành chính cấp xã đạt tỷ lệ 100%. Tuy nhiên, hiện nay ở nhiều địa phương, tỷ lệ người dân nông thôn được sử dụng nước sạch rất thấp với nhiều nguyên nhân khác nhau.