Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Câu chuyện những người cựu chiến binh
30/04/2019 07:11
(HanoiTV) - Năm 1975, ngay sau khi giành lại chủ quyền độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ, những người lính sau khi rời khó lửa của chiến tranh đã chung tay giúp đỡ đồng đội hàn gắn vết thương sau chiến tranh; đồng thời với vai trò là công dân của một quốc gia độc lập họ lại nhanh chóng gánh vác nhiệm vụ mới, tiếp tục hăng hái tham gia vào mặt trận kinh tế, đóng góp cho đất nước.