Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Hà Nội nâng cao vai trò của các HTX
02/04/2019 06:38
(HanoiTV) - Luật HTX năm 2012 ra đời và có hiệu lực đã tạo hành lang pháp lý cho các HTX hoạt động đúng bản chất. Đến nay, nhiều mô hình các HTX kiểu mới trên địa bàn thành phố được chuyển đổi theo luật HTX đã xây dựng được thương hiệu và chuỗi giá trị từ sản xuất cho đến tiêu thụ sản phẩm.