Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Chính sách đối với “người có tài năng”
03/06/2019 07:00
(HanoiTV) - Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức đang được Kỳ họp thứ Bảy, Quốc hội khóa XIV xem xét cho ý kiến. Một trong những điểm đáng lưu ý của dự án Luật này là đưa ra định hướng xây dựng chính sách đối với người có tài năng trong hoạt động công vụ.