Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Công tác đánh giá cán bộ
11/04/2019 07:00
(HanoiTV) - Thực hiện Quyết định 3814 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, cùng với các địa phương, từ tháng 7/2018, huyện Đông Anh triển khai đánh giá hàng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong hệ thống chính trị của huyện.