Chuyển động: Tạo điều kiện tốt nhất cho giáo dục
31/07/2018 07:07
(HanoiTV) - Sau 10 năm điều chỉnh địa giới hành chính, Hà Nội đã có thêm 1000 trường học đạt chuẩn quốc gia, xóa gần như toàn bộ phòng học tạm, học nhờ, 100% giáo viên thủ đô đạt chuẩn.