Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Dấu ấn HĐND thành phố 2018
08/02/2019 07:10
(HanoiTV) - Phát huy kết quả đạt được và kinh nghiệm đổi mới hiệu quả từ đầu nhiệm kỳ, năm 2018 HĐND các cấp thành phố tiếp tục phát huy vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương hoạt động ngày càng hiệu quả tạo sức lan tỏa lớn.