Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua dân vận khéo
12/04/2019 07:05
(HanoiTV) - Sau khi Ban Dân vận Trung ương phát động phong trào thi đua xây dựng mô hình điển hình dân vận khéo trong cả nước, Hà Nội là đơn vị tích cực triển khai thực hiện phong trạo. Nhờ đó, nhiều mô hình hay, cách làm cụ thể trong tập hợp, vận động quần chúng nhân dân đã được triển khai mang lại nhiều hiệu quả thiết thực.