Chuyển động: Giải quyết các vụ việc phức tạp theo Nghị quyết 15
04/08/2018 07:20
(HanoiTV) - Giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nảy sinh trong đời sống, là nhiệm vụ, giải pháp và thước đo năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. Đây là nhiệm vụ phát sinh trong quá trình vận động phát triển xã hội và Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy có ý nghĩa như một giải pháp quan trọng đáp ứng những đòi hỏi từ thực tế trong tình hình mới.