Chuyển động: Giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc
21/08/2018 07:18
(HanoiTV) - Giải quyết vấn đề dân sinh bức xúc, các vụ việc phức tạp, nhạy cảm về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nảy sinh trong đời sống, là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Đảng bộ thành phố Hà Nội trong nhiệm kỳ 2015-2020. Nghị quyết 15 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ban hành ngày 4/7/2017 nhằm giải quyết vấn đề này, có ý nghĩa như một giải pháp quan trọng đáp ứng những đòi hỏi từ thực tế trong tình hình mới.