Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Hà Nội giáo dục giới tính và giảm mất cân bằng giới tính khi sinh
08/04/2019 07:01
(HanoiTV) - Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, thanh niên là một trong những yếu tố quan trọng có ý nghĩa quyết định đến chất lượng dân số, chất lượng nguồn nhân lực và tương lai của giống nòi. Những kiến thức về giáo dục giới tính sẽ giúp trẻ vị thành niên tích cực về chăm sóc sức khỏe sinh sản, có được thái độ, hành vi đúng, hiểu biết và có trách nhiệm về những quyết định của mình.