Chuyển động: Hà Nội nâng cao chất lượng cán bộ
24/08/2018 07:07
(HanoiTV) - Những năm qua, xác định đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có vị trí hết sức quan trọng trong công tác quản lý, tham mưu, hoạch định chính sách cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô, thành phố Hà Nội đã triển khai thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ này.