Chuyển động: Hà Nội những dấu son lịch sử trong thời đại Hồ Chí Minh
10/10/2018 06:33
(HanoiTV) - Ngày 10/10 cách đây 64 năm đã trở thành một mốc son trong lịch sử xây dựng và phát triển của thủ đô và đất nước, đánh dấu một bước ngoặt có ý nghĩa to lớn, mở ra một thời kỳ phát triển mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội.