Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Hà Nội quyết tâm xây dựng chính quyền điện tử
05/10/2018 07:25
(HanoiTV) - Xác định cải cách và minh bạch hóa các thủ tục hành chính sẽ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Hà Nội đã và đang đề ra nhiều giải pháp để hiện đại hóa nền hành chính công. Mục tiêu cao nhất là chuyển từ nền hành chính xin cho sang nền hành chính phục vụ, thành phố phấn đấu là địa phương đi đầu trong xây dựng chính quyền điện tử.