Chuyển động: Hiện đại hóa lưới điện 110KV của Thủ đô
11/10/2018 07:17
(HanoiTV) - Trong mục tiêu tổng thể đầu tư cho phát triển hạ tầng đô thị, thì hiện đại hóa lưới điện theo từng giai đoạn cũng là một ưu tiên của Thủ đô Hà Nội. Bởi lưới điện tốt, tỷ lệ tổn thất điện năng ở mức thấp nhất, sẽ đáp ứng được đồng thời cả hai mục tiêu: nâng cao chất lượng sống cho nhân dân và tạo nên sức hấp dẫn với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Quá trình phát triển hạ tầng điện năng của Hà Nội qua các giai đoạn, sẽ cho thấy rõ hơn điều này.