Chuyển động: Hiệu quả công tác khuyến công của Hà Nội
26/04/2019 07:26
(HanoiTV) - Hà Nội là một trong những địa phương đi đầu trong công tác khuyến công, đào tạo nghề cho người dân ở nông thôn.