Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Hiệu quả của phong trào Biến chân rác thành vườn hoa
22/04/2019 09:26
(HanoiTV) - Phong trào Biến chân rác thành vườn hoa sau hai năm đi vào cuộc sống đã cho thấy tính thiết thực và hiệu quả.