Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Hiệu quả đồng hành cùng doanh nghiệp
02/05/2019 07:07
(HanoiTV) - Trong những tháng đầu năm 2019, những biện pháp đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh tiếp tục là nhiệm vụ trọng tâm được các cơ quan chức năng của thành phố thực hiện, qua đó đã mang lại nhiều kết quả nổi bật trong thu hút và cải thiện môi trường đầu tư.