Chuyển động: Hiệu quả hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
09/08/2018 06:34
(HanoiTV) - Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của kinh tế và tác động của các xu hướng khởi nghiệp, số lượng các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, đã không ngừng gia tăng, tạo thêm nhiều động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự gia tăng về số lượng thì chất lượng và hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng ngày một nâng cao, thể hiện vai trò ngày càng lớn trong nền kinh tế của Thủ đô và đất nước.