Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Hiệu quả từ chăn nuôi bò
09/06/2019 07:00
(HanoiTV) - Bệnh dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 53 tỉnh thành trong cả nước, trong đó Hà Nội phải thiêu hủy hơn 250.000 con lợn chiếm 15% tổng đàn. Để đảm bảo nguồn cung thực phẩm cho người dân, thành phố đã và đang tập trung quyết liệt xử lý, phòng chống dịch đi đôi với phát triển các nguồn thực phẩm thay thế, đặc biệt phát triển đàn đại gia súc.