Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Hiệu quả từ mô hình bác sỹ gia đình
13/08/2018 08:43
(HanoiTV) - Mô hình bác sỹ gia đình được nhận định là dịch vụ chăm sóc sức khỏe cơ bản, toàn diện, liên tục cho cá nhân, gia đình và cộng đồng. Việc nhân rộng mô hình bác sỹ gia đình trong toàn quốc là cần thiết bởi đây là mô hình sát dân, tiết kiệm và mang lại hiệu quả cao.