Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Kinh nghiệm trong xây dựng nông thôn mới nâng cao
28/04/2019 07:09
(HanoiTV) - Sau khi đạt chuẩn nông thôn mới, việc xây dựng nông thôn mới nâng cao luôn là yêu cầu được đặt ra đối với mỗi địa phương. Tại Đan Phượng, ngay sau khi đạt chuẩn “Huyện nông thôn mới”, huyện đã tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí đã đạt được.