Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Năm 2019, Hà Nội phấn đấu có thêm 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới
12/05/2019 06:48
(HanoiTV) - Để triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hơn ba năm qua tổng kinh phí thành phố đã huy động cho xây dựng nông thôn mới đạt trên 25.000 tỷ đồng, doanh nghiệp và nhân dân đóng góp lên tới 2.250 tỷ đồng.