Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ cấp xã
13/09/2018 07:09
(HanoiTV) - Ở thời điểm sau hợp nhất năm 2008, Hà Nội mới chỉ có 30% cán bộ, công chức cấp xã có trình độ đại học. Trước khó khăn về đội ngũ cán bộ không đồng đều từ chất lượng đến thói quen, tác phong công tác, vì vậy, cùng với ổn định tổ chức bộ máy, Hà Nội tập trung cho một trong những nhiệm vụ quan trọng là nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ để thu dần khoảng cách giữa các địa bàn.