Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị
08/08/2018 07:43
(HanoiTV) - Năm 2018, thành phố Hà Nội lựa chọn chủ đề công tác năm là "Nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị". Thực hiện chủ đề công tác trên, từ đầu năm đến nay, nhiều địa phương đơn vị đã chủ động đổi mới phương thức làm việc với quyết tâm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong các mặt công tác tại cơ quan đơn vị.