Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Ngành Đối ngoại đi lên cùng đất nước
03/09/2018 07:32
(HanoiTV) - 73 năm trước, dân tộc Việt Nam chính thức có ngày Quốc khánh, được đứng lên từ bùn đen chiến tranh với những hậu quả vô cùng nặng nề. 73 năm sau, dân tộc Việt Nam đã có một sự chuyển mình mạnh mẽ với những thành tựu vô cùng to lớn trên mọi lĩnh vực. 73 năm độc lập, cũng là từng đó thời gian Việt Nam hội nhập mạnh mẽ trên trường quốc tế với những dấu ấn rõ nét, được bạn bè năm châu ghi nhận và đánh giá cao.