Chuyển động: Ngày Pháp luật Việt Nam
09/11/2018 07:01
(HanoiTV) - Ngày 9/11/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký quyết định lấy ngày 9/11 hằng năm là Ngày Pháp luật Việt Nam với mục tiêu là khẳng định vị trí thượng tôn của pháp luật trong đời sống xã hội, nâng cao ý thức chấp hành và bảo vệ pháp luật, thúc đẩy tiến trình xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN.