Chuyển động: Phát triển nông nghiệp xanh
12/09/2018 07:09
(HanoiTV) - Phát triển nền nông nghiệp xanh đang là mục tiêu của ngành nông nghiệp Hà Nội trước yêu cầu ngày càng cao về nông sản, thực phẩm an toàn. Đây cũng là điều kiện để người nông dân Hà Nội phải thay đổi tư duy sản xuất, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho người sản xuất, vừa có sản phẩm an toàn, thân thiện với môi trường. Những năm gần đây, nông dân Hà Nội đã từng bước tiếp cận nền nông nghiệp xanh bằng những mô hình sản xuất hữu cơ thân thiện với môi trường.