Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Phát triển thủy sản theo hướng bền vững
16/05/2019 09:43
(HanoiTV) - Với trên 30.800 ha mặt nước, Hà Nội có khả năng phát triển nuôi trồng thủy sản và được đánh giá là địa phương có tiềm năng rất lớn. Trong đó diện tích đã đưa vào nuôi trồng thủy sản là trên 22.400 ha, đứng đầu 26 tỉnh, thành phía bắc.