Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Phòng chống sốt xuất huyết từ gia đình và cộng đồng
14/06/2019 06:45
(HanoiTV) - Rút kinh nghiệm công tác phòng chống sốt xuất huyết năm 2017, Hà Nội đã chủ động triển khai kế hoạch với nhiều giải pháp cụ thể quyết liệt cho nên tình hình dịch bệnh trên địa bàn vẫn kiểm soát chặt chẽ.