Chuyển động: Gỡ khó tiêu thụ nông sản
13/03/2019 06:50
(HanoiTV) - Năm 2019, Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển cho ngành nông nghiệp phải có tốc độ tăng trưởng GDP trên 3%, giá trị sản xuất trên 3,11%, kim ngạch xuất khẩu đạt 43 tỷ USD.