Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Tháng Thanh niên 2019
26/03/2019 07:03
(HanoiTV) - Hôm nay là kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trải qua 88 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn chứng tỏ bản lĩnh, lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với dân tộc, là lực lượng xung kích sẵn sàng với lý tưởng cách mạng "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên".