Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Thương hiệu quốc gia
23/04/2019 07:01
(HanoiTV) - Trong bối cảnh sự canh tranh trên thị trường ngày càng lớn, mỗi doanh nghiệp bên cạnh phái triển sản xuất kinh doanh chú trọng xây dựng thương hiệu cũng là hướng đi bắt buộc để có thể lớn mạnh theo một cách bền vững nhất. Đó cũng chính là lý do Chương trình Thương hiệu quốc gia của Chính phủ ra đời.