Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên
03/04/2019 06:37
(HanoiTV) - Đến nay, việc thực hiện Quy định số 08/QĐ-TƯ về Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên đang kỳ vọng sẽ tạo nên những chuyển biến cơ bản cho công tác xây dựng Đảng, tạo niềm tin mạnh mẽ của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.