Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Truy xuất nguồn gốc bằng mã QR - giải pháp kiểm soát chất lượng sản phẩm
14/08/2018 07:12
(HanoiTV) - Mới đây, UBND thành phố đã ban hành Kế hoạch số 02 về việc duy trì, phát triển hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm trên địa bàn. Thông qua hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR sẽ giúp người tiêu dùng phát huy được quyền giám sát, kiểm tra của mình với các hoạt động của các cơ quan nhà nước cũng như các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.