Chuyển động: ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành
29/07/2018 07:45
(HanoiTV) - Từ khi điều chỉnh địa giới hành chính đến nay, một trong những đột phá lớn nhất của thủ đô Hà Nội trong 10 năm qua là thành phố đã đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong hoạt động quản lý điều hành. Nổi bật nhất là thành phố đã triển khai thành công dịch vụ công trực tuyến đến cấp xã để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.