Chuyển động: Thành công bước đầu của việc ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao tại Hà Nội
26/08/2018 09:35
(HanoiTV) - Nhờ ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chế biến nông sản, nhiều mô hình nông nghiệp ở Hà Nội đã nâng cao hiệu quả kinh tế. Tuy nhiên, việc thực hiện mục tiêu phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vẫn còn nhiều thách thức khó khăn.