Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Vì môi trường xanh, sạch, đẹp
14/05/2019 07:05
(HanoiTV) - Ý thức được trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ môi trường sống, trong thời gian qua, các cấp Hội Phụ nữ đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, từng bước góp phần cải thiện môi trường sống của người dân trên địa bàn.