Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyển động: Xây dựng và bảo vệ thương hiệu
20/04/2019 07:03
(HanoiTV) - Thương hiệu là tài sản vô hình nhưng mang lại giá trị to lớn cho doanh nghiệp. Để tạo lập nên những thương hiệu được nhiều người biết đến, các doanh nghiệp đã phải đầu tư không ít tâm sức và tiền bạc và thời gian, nhưng trên thực tế, đã có không ít thương hiệu bị xâm phạm một cách dễ dàng. Điều này đòi hỏi các doanh nghiệp cần phải quan tâm nhiều hơn nữa và phải có những chiến lược phù hợp trong xây dựng và bảo vệ thương hiệu.