Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyện quanh ta: Áp vong
09/05/2019 09:00
Bà Hà và Thương chắp tay vái lấy vái để tại một gốc cây trong công viên cầu khấn xin số đề, còn thương xin tình duyên. Cả hai đã phải chịu hậu quả của chuyện buôn thần bán thánh. Thông điệp: SỐNG Ở HÀ NỘI “ Không nên thực hành, ủng hộ mê tín dị đoan”.