Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyện quanh ta: Lòng tốt đặt nhầm
14/05/2019 19:28
Thuộc lòng Quy tắc ứng xử nơi công cộng trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhưng lòng tốt của bà Hà đặt nhầm khi bênh vực kẻ ăn cắp đội lốt là phụ nữ mang thai.