Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Chuyện quanh ta: Quen mui
23/05/2019 13:35
Toàn béo biết Bắc đang trong đợt đói cao điểm,liền bàn cách với Bắc chọn một khúc cua khuất rồi đứng giữa đường chỉ đạo Trung ếch bê chiếc xe đạp chuyển đi chuyển lại theo tay chỉ của mình. Chủ yếu đứng ra xử phạt, bắt chẹt những người đi xe mà xem điện thoại.