Chuyện tuổi già: Đoàn nghệ thuật Tuổi vàng
27/05/2018 21:12
(HanoiTV) - Đoàn Nghệ thuật Tuổi Vàng thuộc dự án "Phát triển nghệ thuật cộng đồng dành cho người trung niên và cao tuổi tại Hà Nội". Từ khi thành lập, các thành viên trong Đoàn Nghệ thuật Tuổi Vàng đã tham gia biểu diễn ở nhiều chương trình nghệ thuật chuyên nghiệp cũng như các chương trình văn nghệ thiện nguyện, góp lời ca tiếng hát lan tỏa tinh thần tích cực tới cộng đồng.