Tổng đài: 0243 8356 700 | Email: hanoitv.online@gmail.com

Cơ cấu lại thị trường khách du lịch sau dịch Covid-19
21/11/2020 08:20
(HanoiTV) - Tái cơ cấu thị trường khách du lịch và các giải pháp phát triển bền vững sau đại dịch Covid-19 là sự kiện do Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức trong khuôn khổ Hội chợ Du lịch quốc tế Việt Nam năm 2020.